Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge

La societat municipal Pla de Besòs S.A. es va constituir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per la prestació de serveis socio-econòmics d'interès públic, amb data 14 de desembre de 1989 i va establir el seu domicili social a Sant Adrià de Besòs.

Des de l’any 2009 , com  a Oficina Local d’Habitatge  centralitza la informació al ciutadà en matèria d’habitatge i gestiona la Borsa d’Habitatge i el Registre de Sol•licitants d’Habitatge Protegit, així com realitzar qualsevol altre activitat o servei que s’atribueixi expressament a l’Oficina Local d’Habitatge.


Objectius

  • Gestió dels habitatges de protecció oficial.
  • Gestió dels habitatges de propietat municipal.
  • Gestió de l'Oficina Local d'Habitatge.
  • Gestió del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.


Novetats:


Bases definitives per l'adjudicació de 9 habitatges de lloguer amb opció de compra La Catalana R7. Promoció Impsol


** Subvencions per al pagament de lloguer MIFO** (TANCAT)


Campanya Compartir pis (Consell Comarcal del Barcelonès)


Informació Prestacions econòmiques d'urgència especial convocatoria oberta tot l'any, click aquí


Promocions d'habitatges vigents.


 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal