Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge

El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en data 14 de desembre de 1989, va constituir una societat mercantil de forma anònima, amb la denominació de Pla de Besòs, per a la prestació de serveis socioeconòmics d’interès públic, mitjançant la gestió directa i amb naturalesa de Societat Privada Municipal, i amb la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i dels ens, organismes i entitats que d’ell depenguin o per ell participats.

Des de l’any 2009 Pla de Besòs SA també gestiona l’Oficina local d’Habitatge i el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció oficial. L'Oficina Local d'Habitatge centralitza tot sobre l'habitatge en un mateix punt, on el ciutadà de forma ràpida i còmoda es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d'altres, sobre qüestions relatives a l'habitatge protegit, a la rehabilitació i el lloguer, així com també tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs.

Pla de Besòs SA - Oficina local d’Habitatge, entre d’altres du a terme les següents actuacions:

  • La gestió de l’Oficina local d’Habitatge.
  • Gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.
  • La gestió dels lloguers i dels programes d’ajuts i subsidis al lloguer dels habitatges de protecció pública propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i dels habitatges cedits a l’Ajuntament per altres administracions.
  • Gestió dels habitatges de protecció oficial de tituralitat municipal.
  • La gestió de diverses despeses comunitàries referents al manteniment, conservació i serveis dels elements comuns dels edificis d’habitatges de protecció oficial del barri de la Mina.Novetats:

Renovació de la prestació per al pagament del lloguer. Any 2018

Renovació prestacions per al pagament del lloguer. Any 2018. Expedients LP i LJ


Programa Habitabilitat 2017. Ajuts per a l'adequació de l'habitatge.

Llista d'adjudicataris i llista d'espera habitatges vandalitzats de titularitat municipal.

Promoció habitatge de protecció oficial de compra Cooperativa FEM CIUTAT.Edifici: Forum Litoral


Campanya Compartir pis (Consell Comarcal del Barcelonès)


Informació Prestacions econòmiques d'urgència especial convocatoria oberta tot l'any, click aquí


Promocions d'habitatges vigents.


 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal