Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Convocatòries 2017

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de Pla de Besòs, SA, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i documentació dels seus diferents expedients de contractació.

Instruccions internes de contractació adaptats TRLCSP


Licitacions:

Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Contracte d'assegurances dels immobles de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs


Adjudicacions definitives:

Servei de manteniment d'aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Servei d'assegurances dels habitatges de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.


 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal