Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Codi d'expedient: SS-001/16

Tipus d'expedient: Ordinàri

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert harmonitzat

Pressupost bàsic de licitació: 254.174,17

Valor estimat de contracte: 508.348,34 €

Termini de presentació de les ofertes: 13 hores del 7 de desembre de 2016.

Lloc de presentació d'ofertes: dependències de Pla de Besòs Carrer del Mar 8, entlo Sant Adrià de Besòs.

Data de publicació del anunci de licitació: 28 d'octubre de 2016 anunci al DOUE

Data obertura de pliques: 10 hores del 9 de desembre de 2016 a les dependències de Pla de Besòs Carrer del Mar 8, entlo Sant Adrià de Besòs.


Descàrrega de documentació

Plec de clàusules administratives.pdf
Plec de prescripcions tècniques.pdf

Ànnex A.docx

Ànnex B.docx

Ànnex C.pdf

DOUE.pdf


Requeriment de documentació per subsanació baixa amb oferta temerària a l'empresa KONE ELEVADORES S.A. (Publicat a data 15-12-2016 13:12:00)

Notifiació A. Embarba S.A. (publicat a data 17-01-2017 13:02)

Notificació Zardoya Otis S.A. Barcelona Norte (publicat data 17-01-2017 13:02)

Notificació Kone Elevadores S.A. (publicat data 17-01-2017 13:02)

Resolució d'adjudicació (publicat 03-02-2017 11:22)


 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal